PORABA, NAPOVED PORABE IN OBRAČUNI VEDNO AKTUALNO V PREGLEDU

Nov spletno energetski nadzor oz. „Web-Monitoring“ omogoča upraviteljem stavb in uporabnikom stanovanj dostop do trenutnih porab, razvoja porabe in obračuna za ogrevanje in vodo. Celovit prikaz zagotavlja hitro orijentacijo.

Sodobne tehnologije digitalizacije odpirajo novo pot pri prikazu porabe energetskih virov. Spletni energetski nadzor oz. „Web-Monitoring“ skupine podjetij za merilno tehniko omogoča naslednje: z uporabo podatkov iz sistema oddaljenega branja REDAC lahko trenutno preverite porabo ogrevanja in vode na spletu.

Pregledno, preprosto in celovito

Pregledno, enostavno pri uporabi in celovito pri analizi – Spletni energetski nadzor oz. „Web-Monitoring“ merilne tehnologije zagotavlja jasen pregled. Zlasti so porabe v okviru te spletne informacijske platforme enostavno zajete in grafično prikazane. Posebna novost je vgrajen algoritem. Ta avtomatično primerja predhodna obdobja z trenutnim obdobjem in rezultat grafično jasno prikaže v obliki napovedi že med tekočo kurilno sezono. Tako upravitelji stavb kot tudi uporabniki stanovanj pridobijo celovito informacijsko platformo, ki omogoča celostni pregled. Sistem v osnovi ponuja dve ravni prikaza in dostopa, ki se razlikujeta glede obsega informacij – dostop za upravitelje stavb ter dostop za uporabnike stanovanj. Raven za upravitelje stavb zajema vsa stanovanja celotne večstanovanjske stavbe. Raven za uporabnike stanovanj pa le stanovanje dotičnega lastnika stanovanja ali najemnika.