KOMUNIKACIJSKI MODULI ZA ŠIROKO UPORABNE KOMPAKTNE TOPLOTNE ŠTEVCE- MERILNIKE TOPLOTNE ENERGIJE – RAČUNSKE ENOTE

HC003-30
iz linije naprav Kamstrup MC
več informacij 

HC003-31
z 2 impulznima vhodoma
več informacij 

HC003-32
Radijski protokol LQ / Brezžični modul M-Bus z 2 impulznima vhodoma
več informacij 

HC003-33
Radijski protokol LQ / Brezžični modul M-Bus z 2 impulznima izhodoma
več informacij 

HC003-80
Mobilni omrežni modul 2G/4G z dvema impulznima vhodoma
več informacij 

CMi4140 
Radijski modul LORA
več informacij 

HC-003-56 
Radijski modul NB-IoT
več informacij 

HC003-50 bzw. HC003-51 
Radijski modul Kamstrup z majhno močjo in 2 impulznima vhodoma
več informacij 

HC-003-20 
Žični modul M-Bus z dvema impulznima vhodoma
več informacij 

HC-003-21
Žični modul M-Bus z dvema impulznima izhodoma
več informacij 

HC-003-22
Žični modul M-Bus s termičnim odklopom
več informacij 

SENSO-COM-RADIO-WI-MB
Brezžični radijski komunikacijski modul M-Bus
več informacij 

SENSO-COM-LORA4170
Radijski komunikacijski modul LORA
več informacij 

SENSO-COM-RADIO-WI-MB-PLUS3IMP
Brezžični radijski komunikacijski modul M-Bus
več informacij 

SENSO-COM-MBUS
Žični komunikacijski modul M-Bus
več informacij 

SENSO-COM-IMP-OUT1
Izhodni modul (brez potenciala) z 1 impulznim izhodom
več informacij 

SENSO-COM-IMP-OUT2
Izhodni modul (brez potenciala) z 2 impulznima izhodoma
več informacij 

FAU-COM-001 
Komunikacijski modul M-Bus
več informacij 

FAU-COM-002 
Komunikacijski modul LON
več informacij 

FAU-COM-485-003 
Komunikacijski modul RS 485
več informacij 

FAU-COM-003
Komunikacijski modul RS 232
več informacij

 

FAU-COM-004
Brezžični komunikacijski modul M-Bus
več informacij 

FAU-COM-005
Radijski modul IMR
več informacij

FAU-COM-016
Izhodni modul
več informacij

 

FAU-COM-080
Kombinirani impulzni izhodni / vhodni modul
več informacij 

FAU-COM-256
Analogni izhodni modul
več informacij 

Radijski modul tipa Qundis QMODULE-RADIO-HEAT-55
za merilnik porabe toplotne energije z računsko enoto tipa Qheat R20/R21/R28
več informacij 

Žični modul M-Bus tipa Qundis QMODULE-MBUS-HEAT
za merilnik porabe toplotne energije z računsko enoto tipa Qheat R20/R21/R28
več informacij 

Hauswasserzähler


 

Hauswasserzaehler

Hauswasserzähler – Modelle
mit Fernauslesemodulen erweiterbar
mehr Info

 

Kommunikationsmodule
für Hauswasserzähler
mehr Info

 

Fernantennen
für Ultraschallwasserzähler
mehr Info

Einbaubügel
für Hauswasserzähler
mehr Info

Zubehör
für Hauswasserzähler
mehr Info

Hauswasserzähler GMB-I
mit Fernauslesemodulen erweiterbar
mehr Info

Funkmodul IWM-TX3
für Hauswasserzähler
GMDM-I und GMB-I
mehr Info