Delilnik kot daljinska inteligenca na radiatorju

ENatančen, enostaven in sodoben – elektronski delilnik stroškov ogrevanja MT merilna  tehnika, tipa RU-2, izračuna zanesljivo in natančno oddano toploto radiatorjev. Skladen s SIST, ÖNORM, EN 834.

Tehnični podatki

Delilnik RU-2  je opremljen z dvojimi tipali, ki stalno zajemajo temperaturo radiatorske površine, kakor tudi temperaturo prostora. V napravi se nahaja mikro regulator, ki iz teh vrednosti izračuna efektivno porabo radiatorja v enotah porabe. Podatki porabe se samodejno radijsko pošiljajo na sprejemno centralo  DACOS. S tem odpade vstop v posamezni del stavbe, kjer so delilniki nameščeni, ročno odčitavanje in dokumentiranje vrednosti porabe. Eleganten in brezčasen dizajn daje delilniku status okrasnega predmeta na radiatorju.


Tehnični list