KOMUNIKACIJSKI MODULI ZA HIŠNE VODOMERE

Žični komunikacijski modul M-Bus WMMBA1-C 
za hišne vodomere s števcem Modularis
več informacij 

Žični komunikacijski modul M-Bus WMMBA1-O
za hišne vodomere s števcem Modularis
več informacij 

Radijski modul REDAC tipa WMRA1-O
za hišne vodomere s števcem Modularis
več informacij 

Radijski modul REDAC tipa WMRA1-C
za hišne vodomere s števcem Modularis
več informacij 

Brezžični radijski modul M-Bus tipa WMRA-IP68-EM
v izvedbi zaščite IP 68 za hišne vodomere s števcem tipa Modularis
več informacij 

Brezžični radijski modul M-Bus tipa WMRA1-O-WMB
za hišne vodomere s števcem tipa Modularis
več informacij 

Brezžični radijski modul M-Bus tipa WMRA1-C-WMB
za hišne vodomere s števcem tipa Modularis
več informacij 

mpulzni modul tipa MODU-IMPMOD1
za hišne vodomere tipa MTK/MTW
več informacij 

Radijski modul IWM-TX3
primeren za hišne vodomere GMDM-I in GMB-I
več informacij 

Modul M-Bus IWM-MB3
za hišni vodomer tipa GMDM-I in GMB-I
več informacij 

Modul impulznega usmernika, model IWM-PL3
za hišne vodomere tipa GMDM-I in GMB-I
več informacij 

Radijski modul tipa APT-OMS-NA3
za uporabo z enotokovnim hišnim vodomerom tipa JS
več informacij 

Brezžični modul M-Bus APT-WMBUS-NA-1
z zaščito IP 68
več informacij

Modul M-Bus tipa APT-MBUS-NA2
za uporabo z enotokovnim hišnim vodomerom tipa JS Master
več informacij 

Impulzni izhodni modul tipa APT-IMP-NE03
za uporabo z enotokovnim hišnim vodomerom JS Master
več informacij 

Elektronisches modulares FQ-GATEWAY
für Kamstrup FQ Wasserzähler
mehr Info