ŠTEVCI IMPULZOV OZ. DALJINSKI PRIKAZOVALNIKI ZA UPORABO V KOMBINACIJI Z MERILNIMI NAPRAVAMI Z IMPULZNIM IZHODOM

Vsi merilni instrumenti, ki imajo izhod impulzov, lahko opremijo z impulznimi števci ali prikazi.

Števec impulzov ali daljinski prikazovalnik za merilne naprave z impulznim izhodom tipa H7BM1
za povezavo do 4 merilnih naprav Messgeräten
več informacij 

Števec impulzov za merilne naprave z impulznim izhodom tipa KW-1
za povezavo do 16 merilnih naprav
več informacij 

Števec impulzov z vgrajenim modulom GPRS za merilne naprave z impulznim izhodom tipa APT-GSM-UT-2
za odaljeno prenos podatkov o shranjeni porabi
več informacij 

Števec impulzov za merilne naprave z impulznim izhodom tipa Codix 131
s prikazom shranjenih števcev na vgrajenem zaslonu
več informacij 

Impulskonverter PAD-SO-CONV-KV001A
zur Umwandung von SO Impulsen in konventionelle einfache pontentialfreie Kontakt-Impulse
mehr Info

LORA Funk Impulssammel-Modul Typ IMP-COLL-MOD-BME-LORA-PUL-1
zur Einbindung von konventionellen Verbrauchszählern mit Impulsausgang in ein LORA Funk-Netzwerk
mehr Info