Odčitavanje

Odčitavanje merilnih naprav in delilnikov

Podjetje MT merilna tehnika, d. o. o., nudi storitev odčitavanja merilnih naprav oz. delilnikov stroškov glede na želje strank v naslednjih oblikah:

  • letno odčitavanje merilnih naprav na daljavo
  • mesečno odčitavanje merilnih naprav na daljavo
  • letno ročno odčitavanje merilnih naprav * (izjemona)

* Ponujamo tudi možnost, da uporabniki ali lastniki stanovanj sami mesečno odčitajo merilne naprave, ki so potrebne za delitev stroškov. V ta namen MT merilna tehnika, d. o. o., v stopnišču bloka namesti nabiralnik v katerega stanovalci ob koncu meseca vržejo formularje s samoodčitanimi podatki. Naše podjetje tako zbrane podatke obdela in pripravi mesečni obračun, enkrat na leto pa v tem primeru tudi kontrolno odčitamo naprave, da preverimo pravilnost mesečnih samoodčitanj.