VZDRŽEVANJE

Koristite možnost vzdrževanja merilnih in delilnih naprav

Zanimiva alternativa najemnemu servisu.

Če si boste sami financirali merilno (delilno) opremo, ki nima dožvljenjske garancije in bi želeli celotno vzdrževanje, potem je naš vzdrževalni-servisni-sistem prava odločitev. Vzdrževalni-servisni-sistem ponujamo za vse naše merilne (delilne) naprave.

Naš vzdrževalni-servisni-sistem vam nudi:

  • garancijo skozi celotno obdobje veljavnosti pogodbe o vzdrževanju – to pomeni, da se okvarjene naprave / komponente brezplačno zamenjajo z delujočimi. Iz brezplačne zamenjave so izvzete namerne poškodbe.
  • pogodbeno se dogovorijo in določijo vsi stroški, ki so plačljivi mesečno ali letno
  • redne kontrole delovanja naprav
  • kontrolo baterij v napravah – po potrebi tudi menjavo
  • da se vse naprave, ki podležejo zakonskim umeritvam, pravočasno brazplačno zamenjajo z umerjenimi nadomestnimi