Messtechnik GPRS Link

 

Merilnih naprav ter zbiralnikov podatkov tipa DACOS v eni nepremičnini. Tiskano vezje Messtechnik GPRS Link se vstavi v poljubno napravo DACOS v tovarniško pripravljen vmesnik ter ativira. Z GPRS Link opremljen DACOS se nato lahko integrira v radijsko omrežje, ki je sestavljeno iz največ 10 zbiralnikov podatkov tipa DACOS. GPRS Link je tovarniško opremljen in dobavljen s kartico SIM. Zaradi tega je uporabnik zadolžen za upravljanje in zagon kartice SIM.