DACOS: Brezžično zajemanje podatkov porabe

Nove dimenzije pri prenosu podatkov porabe: Radijska sprejemna centrala Messtechnik, tipa DACOS, sprejema in hrani vrednosti porabe elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja, vodnih števcev in merilnikov toplote.

Inovativna sprejemna centrala

Radijska sprejemna centrala DACOS je srce zajemanja vrednosti podatkov porabe toplote in vode s pomočjo naprednega daljinskega  sistema za odčitavanje REDAC. DACOS stalno sprejema in hrani vrednosti porabe elektronskih delilnikov stroškov ogrevanja, vodnih števcev in merilnikov toplote, ki vsebujejo radijski modularni oddajnik.

To prinaša veliko prednost, kajti ni več potrebno vstopiti v stanovanja, da bi odčitali ročno posamezne merilne oziroma delilne naprave.


Tehnični list