REDAC: prilagodljivo, inovativno in razširljivo omrežje

REDAC je prilagodljivo in preprosto ter hitro razširljivo radijsko omrežje za daljinsko odčitavanje podatkov z merilnih naprav porabe.

Z omrežjem REDAC se beležijo vse v gospodinjstvu običajne porabe (energija za ogrevanje, voda, topla voda) z inovativnimi merilnimi in razdelilnimi napravami in brezžično pošiljajo na podatkovni zbiralnik z akumulatorskim pogonom DACOS.

Sistem je sestavljen iz:  

Zbirna postaja za podatke DACOS
GPRS-Link-Messtechnik
Repiter radijskih podatkov tipa RARE-1
Elektronski delilnik stroškov ogrevanja RU-2
Vodni števci z MT-radijskim modulom
Toplotni števci z MT-radijskim modulom