Posnetek

Posnetek gradbeno in ogrevalno tehničnih podatkov stavb

Pred namestitvijo merilnih naprav pregledamo načeloma vse ogrevalno tehnične in gradbeno tehnične podatke stavbe. To je odločilnega pomena, saj je le s temeljitim poznavanjem stavbe, napeljav v njej in drugih posebnosti stavbe mogoče pripraviti neoporečen in pravilen razdelilnik stroškov ogrevanja in porabe vode.

Posnetek stanja vključuje:

  • Preverjanje tehničnih pogojev za namestitev merilnih in delilnih naprav ter poznejših delilnih postopkov.
  • Ugotavljanje ogrevalno tehničnih podatkov stavb in določitev korekturnih faktorjev izravnave lege za vsaki posemeznih del stavbe posebej.