Najem

Koristite možnost najema merilnih in delilnih naprav

Seveda vam za vse naše merilne (delilne) naprave nudimo tudi možnost najema. Merilne (delilne) naprave na podlagi najema vam prinesejo vrsto prednosti:

  • ni investicijskih stroškov – mi vam financiramo vso potrebno merilno opremo
  • ni vezave kapitala
  • merilne naprave so na najnovejšem nivoju
  • vedno imate neoporečne in brezhibno delujoče naprave
  • pogodbeno se dogovorijo in določijo vsi stroški, ki so plačljivi mesečno ali letno
  • tekoče servisiranje in vzdrževanje
  • garancijo skozi vso obdobje najema – to pomeni, da vam okvarjene naprave oz. komponente brezplačno zamenjamo. Iz brezplačne zamenjave so izvzete namerne poškodbe.
  • skrbimo, da se vse naprave, ki podležejo zakonskim umeritvam, pravočasno brezplačno zamenjajo z umerjenimi nadomestnimi napravami