Delitev stroškov

Delitev stroškov posameznih stanovanj v skladu s slovensko zakonodajo

Naše stranke imajo prednosti zaradi naših dolgoletnih izkušenj, kajti kot specializirano podjetje za delitev stroškov ogrevanja in vode po porabi je MT merilna tehnika, d. o. o., razvila sisteme, ki popolnoma ustrezajo zahtevam upravnikov stavb, posameznih stanovalcev in zakonodaje. Pri tem sta v celotnem postopku deljenja za nas zelo pomembna natančnost. Z internimi rutinskimi kontrolnimi postopki želimo dodatno zagotoviti, da v svojih delitvah stroškov ogrevanja in porabe vode zajamemo resnično le pravilne, preverjene in preverljive podatke. Tudi na vsebino naših delitev močno vpliva vidik transparentnosti. Vse postopke deljenja navajamo korak za korakom, hitro razumljivo in pregledno ter ustrezno oblikovano. Ker smo sami razvili programsko opremo za pripravo razdelilnikov, lahko po potrebi hitro in z lahkoto prilagodimo delitvene algoritme ali obliko razdelilnika željam strank, seve vse v skladu z zakonodajo.