Woltman vodomer za merjenje porabe vode, model WS, tip MP130-NC

Woltman vodomer za merjenje porabe vode, model WS, tip MP 130-NC je izdelan v skladu z Evropsko Direktivo o merilnih instrumentih (MID) oziroma v umerjeni izvedbi in ima naslednje tehnične specifikacije

Vodomeri Woltmann tipa MP130-NC (model WS, tj. vertikalna os rotorja) se uporabljajo v kombinaciji z ustreznimi toplotnimi števci in ustreznimi temperaturnimi tipali za merjenje porabe toplotne energije. Primerni so za najvišje temperature do 130 stopinj Celzija in najvišjo tlačno obremenitev 16 barov. Naprave se običajno uporabljajo v sistemih centralnega ogrevanja v stanovanjskih in industrijskih objektih ter v sistemih daljinskega ogrevanja. Naprave se lahko uporabljajo samo za vodoravno vgradnjo.

Razred točnosti (MID)
MP 130-NC Dinamični razpon Qi/Qp = 1:50 – H

Tehnični list