T - kosi priključci za toplotne števce

T-kosi se vgradijo v cevovod, da se s tem ustvari možnost za kasnejše privitje temperaturnega senzorja (neposredno merjenje) ali potopnih tulk.