Antena za vodomer tipa 6697-900 oz. tipa 6697-901 za vodomere tipov Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 in Kamstrup FQ-3100

Antena za vodomer tipa 6697-900 ali tipa 6697-901 za uporabo v kombinaciji z ultrazvočnimi vodomeri tipa Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 in Kamstrup FQ-3100 je sestavljena iz naslednjih komponent:

  • 2-metrski kabel s pritrdilnim nastavkom za priključitev na naprave Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 in Kamstrup FQ-3100.
  • 7,5-metrski kabel s pritrdilnim nastavkom za priključitev na naprave Kamstrup MC-21, Kamstrup FQ-2200 in Kamstrup FQ-3100.