Modul impulznega izhoda (brez potenciala) z 2 impulznima izhodoma, tip S-STAR-COM-IMP-OUT2 za toplotne števce Messtechnik iz serije naprav S-STAR

Modul impulznega izhoda tip SENSO-COM-IMP-OUT2 (brez potenciala) z dvema impulznima izhodoma za izdajo elektronsko ustvarjenih impulzov za prenos podatkov do tujih sistemov, z naslednjimi tehničnimi specifikacijami: