Radijski modul tipa Qundis QMODULE-RADIO-HEAT-55

Radijski modul tipa Qundis QMODULE-RADIO-HEAT-55 z naslednjimi specifikacijami:

  • Dodatni radijski modul za naknadno opremljanje računskih naprav Qundis QHEAT R20/R21/R28 za uporabo v brezžičnih radijskih sistemih M-Bus (OMS), sistemih WALK-BY ali sistemih AMR.
  • Dodatni modul prevzema podatke računske enote in jih prenaša v odčitovalni sistem.
  • Modul je opremljen z optičnim vmesnikom za parametriranje.
  • Prenos podatkov o porabi in vrednosti na presečni datum preko radijske povezave (podatki o meritvah porabe toplotne energije iz računske enote, podatki o meritvah porabe hladilne energije pri kombiniranem merjenju porabe toplotne in hladilne energije).
  • Dodatni radijski modul nima lastnega zaslona.
  • Podatki, ki jih posreduje radijski modul: trenutna vrednost porabe, vrednost na presečni datum, presečni datum, 13-mesečne vrednosti, stanje naprave, datum napake (odvisno od vrste nastavljenega načina (C-način ali S-način) in od vrste uporabljenega telegrama (AMR ali WALK-BY).
  • V načinu C radijski modul vzporedno s telegrami WALK-BY pošilja tudi telegrame AMR. Ti telegrami Q-AMR ustrezajo zahtevam odprtega merilnega sistema OMS (Wireless M-Bus) in jih lahko sprejemajo in obdelujejo tudi standardizirani sprejemniki Wireless M-Bus.