Temperaturno tipalo s priključno glavo PT 100 ali PT 500, tipa Apator TOPGN 12/C, premer 9 mm, za direktno merjenje

Temperaturno tipalo PT 100 (alternativno PT 500), tipa TOPGN 12/C (za direktno merjenje) je izdelano v skladu z Evropsko Direktivo o merilnih instrumentih (MID) oziroma v umerjeni izvedbi in ima naslednje tehnične specifikacije:

Temperaturna tipala tipa TOPGN 12/C so v osnovi namenjena merjenju porabe toplotne energije v kombinaciji z računskimi enotami in ustreznim vodomerom. Tipala so po želji na voljo v izvedbi z merilnimi elementi PT100 ali PT500. Temperaturna tipala so zasnovana za direktno merjenje. V ta namen so enote v spodnjem delu zasnovane kot potopne tulke
(z navojem G ½). Za lažje razlikovanje so temperaturna tipala označena z rdečo
(dovodni tok) in modro (povratni tok) plastično nalepko.
Potopne tulke se lahko vgradijo:

  • navpično v smeri pretoka merjenega medija,
  • pod kotom 45 stopinj v smeri pretoka merjenega medija, ali
  • v cevnem loku (v nasprotni smeri pretoka).

Načeloma mora biti tipalo vgrajeno tako, da njegov merilni element doseže os cevi, skozi katero teče toplotni medij.