Temperaturno tipalo s priključno glavo PT 100 ali PT 500, tipa Apator TOP 146.1, za uporabo v kombinaciji z ustreznimi potopnimi tulkami, glava z zunanjo zaščito iz jekla (1H18N9T)

Temperaturno tipalo PT 100 (alternativno PT 500), tipa TOP 146.1 (za uporabo v kombinaciji z potopnimi tulkami), glava z zunanjo zaščito iz jekla (1H18N9T); izdelano v skladu z Evropsko Direktivo o merilnih instrumentih (MID) oziroma v umerjeni izvedbi in ima naslednje tehnične specifikacije:

Temperaturna tipala tipa TOPGN 12/C so v osnovi namenjena merjenju porabe toplotneenergije v kombinaciji z računskimi enotami in ustreznim vodomerom. Posebnost teh tipal je, da so opremljena z odporno zunanjo zaščito iz jekla (1H18N9T). To omogoča uporabo v zapletenih ali neugodnih okoljskih razmerah. Tipala so po želji na voljo v izvedbi z merilnimi elementi PT100 ali PT500. Temperaturna tipala so namenjena za uporabo v kombinaciji z ustreznimi potopnimi tulkami. Za lažje razlikovanje so temperaturna tipala označena z rdečo (dovodni tok) in modro (povratni tok) plastično nalepko. Potopne tulke se lahko vgradijo:

  • navpično v smeri pretoka merjenega medija,
  • pod kotom 45 stopinj v smeri pretoka merjenega medija, ali
  • v cevnem loku (v nasprotni smeri pretoka).

Načeloma mora biti tipalo vgrajeno tako, da njegov merilni element doseže os cevi, skozi katero teče toplotni medij.

Tehnični list