Napajalni modul 24 VAC tipa HC-993-08 z vgrajenim superkondezatorjem, za uporabo z v kombinaciji z merilniki porabe toplotne/hladilne energije linije Kamstrup MC

Napajalni modul 24 VAC tipa HC-993-08 z vgrajenim superkondenzatorjem za vgradnjo v merilnike porabe toplotne/hladilne energije oz. računske enote linije Kamstrup MC z naslednjimi lastnostmi:

  • Primeren za vgradnjo v naprave MC-403 in MC-603.
  • Modul je galvansko ločen od omrežja 24 VAC.
  • Modul je prilagojen za uporabo v industrijskih obratih in obratih, ki se napajajo prek ločenega varnostnega transformatorja 230 V / 24 V (na primer, če je omrežni del vgrajen v nadzorni plošči).
  • Modul je opremljen z dvokomornim varnostnim transformatorjem in izpolnjuje zahteve za dvojno izolacijo, kadar je zgornji del računske enote MC nameščen na spodnji del računske enote MC.
  • Vgrajen superkondenzator.