Visokozmogljiv napajalni modul SMPS 24 VAC tipa HC-993-04/12, za uporabo z v kombinaciji z merilniki porabe toplotne/hladilne energije linije Kamstrup MC

Visokozmogljiv napajalni modul SMPS 24 VAC tipa HC-993-04/12 za vgradnjo v merilnike porabe toplotne/hladilne energije oz. računske enote linije Kamstrup MC z naslednjimi lastnostmi:

  • Primeren za vgradnjo v naprave MC-603 in MC-803.
  • Modul je galvansko ločen od omrežja 24 VDC/VAC.
  • Modul je prilagojen za uporabo v industrijskih obratih in obratih, ki se napajajo prek ločenega varnostnega transformatorja 230 V / 24 V (na primer, če je omrežni del vgrajen v nadzorni plošči).
  • Modul je zasnovan kot stikalni napajalnik in izpolnjuje zahteve za dvojno izolacijo, kadar je zgornji del računske enote MC nameščen na spodnji del računske enote MC.
  • V primeru prekinitve napajanja se števec napaja le še nekaj sekund.