Izhodni modul (brez potenciala) z 2 impulznima izhodoma tipa SENSO-COM-IMP-OUT2, za uporabo v kombinaciji z računsko enoto Engelmann Sensostar C in ultrazvočnim kompaktnim števcem porabe toplotne energije Engelmann Sensostar U-3,5-10

Modul tipa SENSO-COM-IMP-OUT2 (brez potenciala) z 2 impulznima izhodoma za oddajanje elektronsko generiranih impulzov ter za prenos podatkov v zunanje sisteme z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

SModul SENSO-COM-iMP-OUT2 za Sensostar C in Sensostar-U-3,5-10 – impulzni izhod za energijo

Vrednost impulza za energijo vedno ustreza zadnji številki na prikazovalniku energije. Primer:Anzeige 0 Prikaz 0 kWh –> vrednost impulza 1 kWh / Imp
Prikaz 0,000 MWh –> vrednost impulza 0,001 MWh / Imp
Prikaz 0,000 GJ –> vrednost impulza 0,001 GJ / Imp

Modul SENSO-COM-IMP-OUT2 Modul za Sensostar C in Sensostar-U-3,5-10 – Impulzni izhod za volumski pretok 

Vrednost impulza za volumski pretok vedno ustreza predzadnji številki na prikazovalniku volumskega pretoka.
Primer:
Prikaz 0,000 m3 –> vrednost impulza 10 l / imp. (0,01 m3 / imp.)