Poleg matičnega podjetja v Avstriji spadajo pod mednarodno skupino podjetij tudi hčerinska podjetja v Sloveniji, Hrvaškem in Madžarskem.

Posamezne ‚hčerinske‘ organizacije v Sloveniji, Hrvaškem in Madžarskem upoštevajo državne posebnosti in individualne želje strank. Ker je uprava zasedena z osebami, ki dobro poznajo lokalno okolje, je to še posebej uspešno. Tudi v tej srednjeevropski mreži se uresničuje partnerstvo za energijo s strankami.