Ethernet / žični M-Bus Gateway tipa PiiGAB 810

Ethernet / žični M-Bus Gateway tipa PiiGAB 810 za uporabo daljinskega odčitavanja števcev M-Bus na podlagi žičnega M-Bus prek Etherneta ali interneta z naslednjo tehnično specifikacijo:

Gateway PIIGAB 810 se uporablja za transparentno odčitavanje števcev M-Bus prek Etherneta ali interneta. Gateway pretvori protokole M-Bus tako, da jih je mogoče prebrati prek Etherneta.

S pomočjo priloženega gonilnika vrata M-Bus na gatewayu simulirajo običajna komunikacijska vrata računalnika. To pomeni, da lahko še naprej uporabljate večino programov M-Bus – ne glede na to, ali podpirajo Ethernet ali ne.

PIIGAB 810 se konfigurira prek TCP s spletnim vmesnikom. Poleg tega je konfiguracija mogoča tudi prek omrežja Telnet in
s posebenim programom za konfiguracijo, ki se lahko uporablja tudi na kraju samem za konfiguracijo prek zaporednega vmesnika.

Ker je enoto mogoče konfigurirati tudi prek omrežja Telnet, je ta neodvisna od operacijskega sistema, zato jo lahko uporabljate tudi v operacijskem sistemu Linux.