Kombinirani impulzni izhodni / vhodni modul tipa FAU-COM-080 za merilnik porabe toplotne energije z računsko enoto tipa Faun

Kombinirani impulzni izhodni/ vhodni modul tipa FAU-COM-080 se uporablja kot komunikacijski modul (prenos impulzov energije ali volumskega pretoka na druge naprave) oz. za sočasno zajemanje podatkov iz zunanjih merilnih naprav z impulznim izhodom v kombinaciji z računsko enoto Faun in ima naslednje tehnične specifikacije:

 • Modul je opremljen z dvema neodvisnima impulznima izhodoma in dvema neodvisnima impulznima vhodoma, ki ju je mogoče konfigurirati
 • Kombinirani impulzni izhodni / vhodni modul FAU-COM-080 se lahko napaja prek računske enote Faun.
 • Kombinirani impulzni izhodni / vhodni modul FAU-COM-080 se lahko napaja tudi prek zunanjega električnega omrežja.
 • Zaradi visokih povprečnih zahtev po električnem toku izhodnih impulzov je priporočljivo modul FAU-COM-080 napajati preko zunanjega električnega omrežja in ne z baterijo računske enote Faun.
 • Izhodni impulzi (v skladu s standardom EN 1434-2) se lahko oddajajo na naslednje načine:
 • OB (tovarniška konfiguracija, opcijo je treba izbrati oz. navesti že ob naročilu).
 • OC (tovarniška konfiguracija, opcijo je treba izbrati oz. navesti že ob naročilu).
 • OD (tovarniška konfiguracija, opcijo je treba izbrati oz. navesti že ob naročilu).
 • Oba impulzna izhoda modula FAU-COM-016 generirata ustrezno število impulzov, sorazmerno s povečanjem energijskega ali volumskega registra.
 • Sami lahko nastavite različne parametre, kot je na primer vrednost impulzov itd.
 • Tudi oba impulzna vhoda modula FAU-COM-080 lahko konfigurirate sami.
 • Impulzni vhodi so priključeni na sponke 65, 66 in 67,68.
 • Impulzni izhodi so priključeni na sponke 74,72 in 73,74.