Slepi pokrov za prekrivno rozeto

Slepi pokrov za prekrivne rozete v naslednjih možnih izvedbah:

  • Slepi pokrov (za uporabo, če števec ni vstavljen)
  • Vključno z 2 distančnima obročema
  • Pokromana kapica

Tehnični list