Radijski modul REDAC tipa WMRA1-O za hišne vodomere s števcem Modularis
(hišni vodomer tipa BT in hišni vodomer tipa MTK / MTW)

Radijski modul REDAC tipa WMRA1-O za hišne vodomere s števcem Modularis (hišni vodomer tipa BT in hišni vodomer tipa MTK / MTW) z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

  • Primeren za priključitev na vodomere s števci Modularis.
  • Možnost priključitve na radijski sistem za daljinsko odčitavanje REDAC.
  • Zaznavanje hišnega vodomera, ki se nahaja pod števcem, s pomočjo treh optičnih senzorjev.
  • Elektronski sistem za zaznavanje nedovoljenih posegov, ki zazna nepooblaščeno odstranjevanje radijskega modula s hišnega vodomera in te informacije z radijskim telegramom sporoči zbiralniku podatkov tipa DACOS.
  • Shranjevanje in prenos naslednjih vrednosti: trenutna vrednost porabe, vrednost na ključni datum, ključni datum, 13 mesečnih vrednosti, koda napake, datum napake.
  • Mehanska zaščita pred nedovoljenimi posegi s plombo.
  • Zaščitni razred IP65 – različica z notranjo anteno.
  • Zaščitni razred IP61 – različica z zunanjo prilagodljivo anteno.
  • Preizkus elektromagnetne združljivosti v skladu s standardom EN 300220-1, preizkus odpornosti na motnje v skladu s standardom EN 300220-2, preizkus oddajanja motenj v skladu s standardoma EN 301498-1 in EN 301498-3.
  • CE-skladen.

Tehnični list