Radijski modul REDAC tipa WMRA1-O za vodne števce tipa MODUMESS

Radijski modul REDAC tipa WMRA1-O za vodne števce tipa MODUMESS z naslednjimi specifikacijami:

 

  • Z možnostjo namestitve na vodne števce tipa Modumess
  • Z možnostjo integracije v sistem za daljinsko odčitavanje REDAC
  • Trije optični senzorji odčitavajo senzorni disk, ki je pod valjčnim številčnikom vodnega števca Modumess
  • Elektronski sistem za prepoznavanje manipulacij, ki prepozna nepooblaščeno odstranitev radijskega modula z vodnega števca tipa Modumess in te informacije po radijski povezavi pošlje montiranim zbiralnikom podatkov tipa DACOS.
  • Shranjevanje in posredovanje naslednjih vrednosti: aktualna vrednost porabe, vrednost na ključni dan, datum ključnega dne, 13 mesečnih vrednosti, koda napake, datum napake
  • Mehansko varovalo pred manipulacijami s plombo
  • Stopnja zaščite IP 65 – verzija z anteno v notranjosti
  • Stopnja zaščite IP 61 – verzija s fleksibilno zunanjo anteno
  • Preskus elektromagnetne združljivosti v skladu z EN 300220-1, preskus odpornosti v skladu z EN 300220-2, preiskus motenj v skladu z EN 301498-1 in EN 301498-3
  • Skladnost CE