Radijski modul REDAC tipa WMRA1-C za hišne vodomere s števcem Modularis (hišni vodomer tipa BT in hišni vodomer tipa MTK / MTW)

Radijski modul REDAC tipa WMRA1-C za hišne vodomere s števcem Modularis (hišni vodomer tipa BT in hišni vodomer tipa MTK / MTW) z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

 • Primeren za priključitev na vodomere s števci Modularis.
 • Možnost priključitve na radijski sistem za daljinsko odčitavanje REDAC.
 • Zaznavanje hišnega vodomera, ki se nahaja pod števcem, po
  induktivnem principu z induktivnimi senzorji.
 • Elektronski sistem za zaznavanje nedovoljenih posegov,
  ki zazna nepooblaščeno odstranjevanje radijskega modula s hišnega vodomera in te informacije z radijskim telegramom sporoči zbiralniku
  podatkov tipa DACOS.
 • Shranjevanje in prenos naslednjih vrednosti: trenutna vrednost
  porabe, vrednost na ključni datum, ključni datum, 13 mesečnih
  vrednosti, koda napake, datum napake.
 • Mehanska zaščita pred nedovoljenimi posegi s plombo.
 • Zaščitni razred IP65 – različica z notranjo anteno.
 • Zaščitni razred IP61 – različica z zunanjo prilagodljivo anteno.
 • Preizkus elektromagnetne združljivosti v skladu s standardom EN 300220-1, preizkus odpornosti na motnje v skladu s standardom EN 300220-2, preizkus oddajanja motenj v skladu s standardoma EN 301498-1 in EN 301498-3.
 • CE- skladen.