Brezžični radijski modul M-Bus tipa WMRA-IP68-EM v izvedbi zaščite IP 68 za hišne vodomere s števcem tipa Modularis (hišni vodomer tipa BT in tipa MTK / MTW)

Brezžični radijski modul M-Bus tipa WMRA-IP68-EM v izvedbi zaščite IP 68 za hišne vodomere s števcem tipa Modularis (hišni vodomer tipa BT in tipa MTK / MTW) z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

  • Primeren za priključitev na vodomere s števci Modularis.
  • Možnost priključitve na radijski sistem za daljinsko odčitavanje Wireless M-Bus.
  • Dva induktivna senzorja (tuljavi) prebereta senzorsko ploščo, ki se nahaja pod števcem hišnega vodomera, in elektronsko zabeležita vsak pretok skozi vodomer.
  • Elektronski sistem za zaznavanje nedovoljenih posegov, ki zazna nepooblaščeno odstranjevanje radijskega modula s hišnega vodomera. Odstranitev modula z merilnika se sporoči z brezžičnim radijskim telegramom M-Bus.
  • Shranjevanje in prenos naslednjih vrednosti v načinu kratkih telegramov, združljivem z OMS: serijska številka modula oz. merilnika, skupni volumen, koda obvestila, serijska številka modula.
  • Shranjevanje in prenos naslednjih vrednosti v načinu dolgih telegramov (način „Walk-by“): serijska številka modula oz. števca, skupni volumen na ključni datum, ključni datum, 15 mesečnih vrednosti, skupni volumen, referenčna koda, serijska številka modula.
  • Šifriranje po standardu AES, dolžina ključa 128 bitov.
  • Mehanska zaščita pred nedovoljenimi posegi s plombo.
  • CE-skladen.