Števec za predelavo na delilnik stroškov tople vode (Števec T-del oz. števec za nadgradnjo DSV)

Vodni števec T-del v enotokovni izvedbi, enotokovna glava števca v obliki ventilskega števca (VTZ Kompakt Modumess), vezni del v obliki piščali, z možnostjo nadgradnje z radijskim modulom – za nadgradnjo na obstoječe stare T-dele delilnikov stroškov tople vode, v izvedbi z oceno skladnosti MID oz. kalibrirani izvedbi:

 • Enotokovna glava ventilskega števca (VTZ Kompakt Modumess), izdelana kot naprava za suhi tek
 • Ohišje izdelano iz stisnjene medenine
 • Številčnik in pokrov številčnika v lepo oblikovani plastični izvedbi
 • Prehod med vodnim delom in merilnim delom ločen s kakovostnim magnetnim spojem
 • Zelo natančen valjčni številčnik z natančnostjo merjenja en liter
 • Številčnik je za preprosto odčitavanje možno obrniti za 360 stopinj
 • Vključno s serijskim induktivnih vmesnikom za takojšnjo priključitev komunikacijskih modulov, kot so radijski modul, modul M-Bus ali modul z impulznim izhodom
 • Vključno s serijskim slepim pokrovom za prekritje praznega prostora za komunikacijske module oz. za prekritje induktivnega vmesnika
 • Primeren za temperaturo vode do 90 stopinj Celzija
 • Metrološki razred R80H / R50V
 • Dopusten obratovalni tlak maks. 10 bar
 • Vključno s pripadajočim veznim delom v obliki piščali
 • Vključno s kosi za preusmeritev toka
 • Vključno s ploskimi tesnili

Informacija: za vgradnjo zgornje rešitve števca je treba najprej navrtati in razširiti obstoječi v steni nameščeni T-del, da je nato možno vstaviti kos za preusmeritev toka. Za izvedbo teh del je potrebna posebna vrtalna oprema (povpraševanje oddajte pri Messtechnik FMB GmbH).