Modul impulznega izhoda (brez potenciala) z 1 impulznim izhodom, tip S-STAR-COM-IMP-OUT1 za toplotne števce Messtechnik iz serije naprav Sensostar (S3 in S3C)

Modul tipa SENSO-COM-IMP-OUT1 (brez potenciala) za izdajo elektronsko ustvarjenih impulzov za prenos podatkov do tujih sistemov, z naslednjimi tehničnimi specifikacijami: