Potopne tulke tipa Apator z navojem G ½“, primerne za temperaturna tipala tipa Apator Top1068

Potopne tulke (zaščitna tulka se potopi v medij, temperatura se meri s 6-milimetrskim temperaturnim tipalom, vstavljenim v potopno tulko) z naslednjimi specifikacijami: