Omrežni modul 24 V tipa FAU-SUP24 za merilnik porabe toplotne energije z računsko enoto tipa Faun

Omrežni modul 24 V tipa FAU-SUP24 za uporabo v kombinaciji z računsko enoto tipa Faun z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

  • Vstavi se v ohišje računske enote Faun in priključi na pripravljene sponke (sponki 97 in 98).