Toplotni števec z računsko enoto Qundis Qheat-R20-R21-R28

Elektronski toplotni števec z računsko enoto tipa Qundis Qheat R21-R22-R28 deluje na baterije in je izdelan v skladu z Evropsko Direktivo o merilnih instrumentih (MID) oziroma v umerjeni izvedbi ter ima naslednje tehnične specifikacije:

 • Kompaktna in prostorsko varčna zasnova.
 • Priključitev temperaturnega tipala je mogoča v 2-žični ali 4-žični tehnologiji.
 • Optični vmesnik za notranje komunikacijske module.
 • Vgradnja notranjih komunikacijskih modulov za M-Bus in impulzni izhod je možna tudi tovarniško.
 • Uporaba neodvisna od električnega omrežja in decentralizirano (baterija z življenjsko dobo 6 ali 10 let).
 • 7-mestni LCD-prikazovalnik z visoko ločljivostjo s prikazom aktualne vrednosti, predhodne vrednosti, kontrolnih števil ter številnih servisnih in obratovalnih parametrov.
 • Dodaten prikaz 18 mesečnih vrednosti z datumom.
 • Programiranje za določen dan je mogoče na kraju samem prek optičnega vmesnika.
 • Zunanje dodatne module za optični vmesnik lahko kadar koli naknadno namestite na kraju samem.
 • Zelo visoka natančnost merjenja.
 • Jasni piktogrami in velike številke omogočajo hitro in enostavno branje.
 • Na voljo tudi kot kombinirana enota – lahko ga uporabljamo v funkciji toplotnega števca ali pa v funkciji toplotni števec/števec hladu.

SPLOŠNI OPIS

Toplotni števec z računsko enoto tipa Qheat-R20-R21-R28 se uporablja v kombinaciji z ustreznimi temperaturnimi tipali in ustreznim delom za merjenje pretoka (ultrazvočnim ali mehanskim). Elektronska računska enota izračuna temperaturno razliko med dvižnim in povratnim vodom (dovodnim in povratnim tokom) ter to vrednost pomnoži s pretokom. Dobljena vrednost (trenutna toplotna ali hladilna zmogljivost) se sešteje, prikaže ali preko radia ali kabla posreduje sistemu za obdelavo podatkov. Vrednosti porabe toplotne energije se v enoti nenehno seštevajo. Na nastavljeni izbrani dan se aktualno stanje shrani ob 24.00 uri. Izbrani dan lahko nastavite s programsko tipko – enota ima serijsko nastavljen izbrani dan 31. december. Hkrati s shranjevanjem letne porabe merilnik porabe toplotne energije izračuna tudi vrednost verjetnosti (kontrolna vrednost).
To lahko preberete skupaj z vrednostjo izbranega datuma in preverite v programu za obračunavanje. Na ta način se zazna morebitno napačno odčitavanje (na primer prenesena številka). Shranjena vrednost izbranega datuma se hrani 1 leto. Računsko enoto Qheat-R20-R21-R28 je mogoče nadgraditi z različnimi notranjimi in zunanjimi moduli. Notranji moduli so med proizvodnjo trajno nameščeni že tovarniško. Računska enota ima dva komunikacijska vmesnika. Optični vmesnik, ki je dostopen od zunaj, omogoča, da je mogoče enoto kadar koli nadgraditi z zunanjimi moduli. Na ta način lahko računsko enoto nadgradite z radijskimi ali drugimi komunikacijskimi možnostmi. Ti zunanji moduli imajo lastno ohišje in se namestijo na optični vmesnik toplotnega števca ter pritrdijo z vijaki.