Izhodni modul tipa FAU-COM-016 za merilnik porabe toplotne energije z računsko enoto tipa Faun

Izhodni modul tipa FAU-COM-016 se uporablja kot komunikacijski modul (prenos impulzov energije ali volumskega pretoka na druge naprave) v kombinaciji z računsko enoto Faun in ima naslednje tehnične specifikacije:

  • Modul je opremljen z dvema neodvisnima impulznima izhodoma, ki ju je mogoče konfigurirati.
  • Izhodni modul FAU-COM-016 se lahko napaja z električno energijo preko računske enote Faun.
  • Izhodni modul FAU-COM-016 se lahko napaja tudi prek zunanjega električnega omrežja.
  • Zaradi visokih povprečnih zahtev po električnem toku izhodnih impulzov je priporočljivo modul napajati preko zunanjega električnega omrežja in ne z baterijo računske enote Faun.
  • Izhodni impulzi (v skladu s standardom EN 1434-2) se lahko oddajajo na naslednje načine:
  • OB (tovarniška konfiguracija, opcijo je treba izbrati oz. navesti že ob naročilu).
  • OC (tovarniška konfiguracija, opcijo je treba izbrati oz. navesti že ob naročilu).
  • OD (tovarniška konfiguracija, opcijo je treba izbrati oz. navesti že ob naročilu).
  • Oba impulzna izhoda modula FAU-COM-016 generirata ustrezno število impulzov, sorazmerno s povečanjem energijskega ali volumskega registra.
  • Sami lahko nastavite različne parametre, kot je na primer vrednost impulzov itd.