Komunikacijski modul LON tipa FAU-COM-002 za merilnik porabe toplotne energije z računsko enoto tipa Faun

Komunikacijski modul LON tipa FAU-COM-002 se uporablja kot komunikacijski modul v kombinaciji z računsko enoto Faun z naslednjimi tehničnimi specifikacijami:

  • Modul LON mora biti priključen na zunanje električno omrežje.
  • Modul se lahko napaja z enosmernim električnim tokom med 9 in 24 V.