Hišni vodomer za merjenje porabe tople vode tipa Modumess MTW-VERT-FAR-90-WW (Modularis MTW-VERT-FAR-90-WW), primeren za navpično vgradnjo v dovodno cev

Večtokovni hišni vodomer za merjenje porabe tople vode tipa Messtechnik Modumess MTW-VERT-FAR-90-WW (Modularis MTW-VERT-FAR-90-WW), primeren za navpično vgradnjo v dovodno cev, je izdelan v skladu z Evropsko Direktivo o merilnih instrumentih (MID) oziroma v umerjeni izvedbi in ima naslednje tehnične specifikacije:

  • Popoln števec za merjenje porabe vode pri večjih in velikih pretokih.
  • Visoka obremenljivost, stabilnost in robustnost.
  • Zelo enostavna vgradnja.
  • Merilec vode z direktnim odčitavanjem pretoka na številčnici suhe izvedbe.
  • Povezava med turbino in ekstra suho številčnico je vzpostavljena s pomočjo magnetne sklopke, kar zagotavlja natančno in zanesljivo merjenje.
  • Primeren za merjenje porabe tople vode (MTW-VERT-FAR-90-WW- topla voda do 90 stopinj Celzija).
  • Posebno nizek začetni tok / zagonski pretok.
  • Števec tipa Modularis je serijsko opremljen z režo za module, ki omogoča, da se števec kadarkoli nadgradi z moduli za daljinsko odčitavanje.
  • Za vodomer so na voljo radijski modul, modul M-Bus in modul z impulznim izhodom.
  • Primeren za navpično vgradnjo v odtočno cev.