M-Bus Multi-Gateway tipa PIIGAB 900

M-Bus Multi-Gateway tipa PiiGAB 900 za uporabo za daljinsko odčitavanje števcev M-Bus na podlagi žičnega M-Bus, do 4 vzporedni odjemalci, 2x 10/100 Mbit Ethernet, TCP, uDP, serijska komunikacija, statični ali dinamični iP prek DHCP, neodvisen od operacijskega sistema, MODBUS / RTU Slave z naslednjo tehnično specifikacijo:

Gateway PIIGAB 900 ima posebno lastnost, saj lahko odčitava števce z žičnim vodilom M-Bus z največ 4 odjemalci hkrati. Odčitavanje žičnih števcev M-Bus lahko poteka sočasno z naslednjimi možnostmi:

  • Prek Etherneta / interneta
  • Prek serijske povezave
  • Prek obstoječe povezave M-Bus Master

Vzporedno z zgornjimi možnostmi je mogoče priključiti tudi odjemalca Modbus, npr. za odčitavanje vrednosti števca M-Bus s programirljivim logičnim krmilnikom (PLC).

Gateway PIIGAB 900 se konfigurira prek spletnega vmesnika, do katerega se dostopa prek vgrajenega spletnega strežnika. Komunikacija med strežnikom in odjemalcem poteka prek protokola HTTPS, pri čemer se za šifriranje podatkov uporablja protokol SSL. S tem so podatki, gesla in drugi občutljivi podatki zaščiteni pred nadzorom.

Gateway PIIGAB 900 vključuje možnost podrejenega gonilnika MODBUS. Podrejeno napravo MODBUS lahko uporabljate samostojno ali skupaj z zunanjimi sistemi, kot so sistemi SCADA ali konfiguracijska orodja.