Koaksialni mer. vložki oz. glave tipa WG-UNI-Modumess, za tuje enocevne priključne dele

Koaksialne merilne kapsule tipa WG-UNI-Modumess za uporabo v kombinaciji s tujimi enocevnimi priključnimi deli, z možnostjo nadgradnje z radijskim modulom – v izvedbi z oceno skladnosti MID oz. kalibrirani izvedbi:

 • Večtokovne koaksialne kapsule vod. števca tipa WG-UNI-Modumess, izdelane kot naprave za suhi tek
 • Vijačni obroč izdelan iz kakovostne medenine
 • Številčnik in pokrov številčnika v lepo oblikovani plastični izvedbi
 • Prehod med vodnim delom in merilnim delom ločen s kakovostnim magnetnim spojem
 • Zelo natančen valjčni številčnik tipa Modularis z natančnostjo merjenja en liter
 • Številčnik je za preprosto odčitavanje možno obrniti za 360 stopinj
 • Vključno s serijskim induktivnih vmesnikom za takojšnjo priključitev komunikacijskih modulov, kot so radijski modul, modul M-Bus ali modul z impulznim izhodom
 • Vključno s serijskim slepim pokrovom za prekritje praznega prostora za komunikacijske module oz. za prekritje induktivnega vmesnika
 • Primerne za temperaturo vode do 90 stopinj Celzija
 • Metrološki razred R80H / R40V
 • Dopusten obratovalni tlak maks. 10 bar
 • Vključno s tesnili