Enotokovni vodomer tipa JS130-NC

Enotokovni vodomer tipa JS130-NC je izdelan v skladu z Evropsko Direktivo o merilnih instrumentih (MID) oziroma v umerjeni izvedbi in ima naslednje tehnične specifikacije:

Enotokovni vodomeri tipa JS130-NC se uporabljajo v kombinaciji z ustreznimi toplotnimi števci in ustreznimi temperaturnimi tipali za merjenje porabe toplotne energije. Vodomeri tipa JS130-NC so primerni za najvišje temperature do 130 stopinj Celzija in največjo tlačno obremenitev 16 barov. Naprave se običajno uporabljajo v sistemih centralnega ogrevanja v stanovanjskih in industrijskih objektih ter v sistemih daljinskega ogrevanja. Vodomeri so primerni tako za vodoravno kot navpično vgradnjo. Za navpično vgradnjo je na voljo poseben model, pri katerem je števec obrnjen navzgor. Vodomeri imajo hermetično zaprt števec, nizek začetni tok in učinkovito zaščito pred zunanjimi magnetnimi polji. Števec je vrtljiv in odčitavanje števca je enostavno.

Razred točnosti (MID)

JS130-NC Dinamični razpon Qi/Qp= 1:50 – H, 1:10 – V