Posnetek

MT merilna tehnikaStoritvePosnetek


Posnetek gradbeno in ogrevalno tehničnih podatkov stavb

Pred namestitvijo merilnih naprav pregledamo načeloma vse ogrevalno tehnične in gradbeno tehnične podatke stavbe. To je odločilnega pomena, saj je le s temeljitim poznavanjem stavbe, napeljav v njej in drugih posebnosti stavbe mogoče pripraviti neoporečen in pravilen razdelilnik stroškov ogrevanja in porabe vode.

Posnetek stanja vključuje:

  • Preverjanje tehničnih pogojev za namestitev merilnih in delilnih naprav ter poznejših delilnih postopkov.
  • Ugotavljanje ogrevalno tehničnih podatkov stavb in določitev korekturnih faktorjev izravnave lege za vsaki posemeznih del stavbe posebej.