Usmeritev

MT merilna tehnikaPodjetjeUsmeritev

Usmeritev

Za boljše razumevanje našega podjetja navajamo najpomembnejše smernice naše podjetniške filozofije:

  • Usmerjenost k strankam: V središču naše dejavnosti so storitve, zato dajemo poudarek individualni obravnavi in rešitvam po meri strank.
    Partnerstvo: Na odnose s svojimi strankami ne gledamo le kot na poslovni odnos, temveč kot na partnerstvo – partnerstvo za skupno uspešnost.
  • Prožnost: Prožnost in prilagodljivost za nas nista prazni frazi, ampak ju pri svojem delu vsak dan tudi udejanjamo.
  • Tehnika: Novosti in nove tehnologije za nas ne pomenijo vedno tudi napredka, temveč šele tedaj, kadar služijo človeku. Zato pri novih razvojnih trendih najprej preverimo, ali so smiselni in koristni za naše stranke.
  • Sodelavci: Naš najpomembnejši vir so naši sodelavci. Le njihovo stalno izobraževanje in izpopolnjevanje zagotavljata kakovost naših izdelkov in storitev.
  • Celostno reševanje potreb: Zaradi naših dolgoletnih izkušenj na področju toplote, vode in energije in svojega obsežnega znanja lahko svojim strankam nudimo celostno reševanje njihovih potreb ali drugače povedano – vse iz enega mesta.
  • Energija: Energija je za nas dragoceno blago, ki ga je treba uporabiti tako, da so izgube čim manjše.