Izdelki

MT merilna tehnikaIzdelkiSistem M-Bus

Splošno o sistemu M-Bus

M-Bus je po evropskem standardu EN 1434-3 definirano podatkovno vodilo, ki je bilo razvito posebej za hitro in brezhibno odčitavanje merilnikov porabe. Celoten sistem je sestavljen iz ene 2-žilne napeljave, ki je zaščitena pred obratno polarnostjo (ob tem vseeno priporočamo, da so žile 4), merilnikov porabe ter centrale M-Bus oz. pretvornika napetostnih nivojev M-Bus. Napeljava M-Bus, ki centralo M-Bus oz. pretvornik napetostnih nivojev M-Bus povezuje z vsemi merilniki porabe, služi za oskrbo vmesnikov M-Bus z energijo ter izmenjavo podatkov. Odčitavanje vrednosti porabe se izvaja lokalno prek prenosnega računalnika ali neposredno na centrali M-Bus oz. pretvorniku napetostnih nivojev M-Bus, lahko pa tudi prek daljinskega prenosa podatkov (telefonske linije) s pomočjo modema, neposredno iz sedeža podjetja MT merilna tehnika d.o.o. Največja dolžina napeljave omrežja M-Bus je v osnovi odvisna od števila priključenih merilnikov, preseka uporabljenega M-Bus kabla ter največje hitrosti prenosa podatkov. Večje razširitve omrežja je v vsakem primeru možno izvesti z M-Bus ojačevalci. Sistem M-Bus je zgrajen modularno, poleg tega pa je tudi zelo prilagodljiv - tako so za najrazličnejše primere uporabe na voljo ustrezne sistemske komponente. Omrežje M-Bus je možno vzpostaviti na večjih območjih, prav tako pa je možna tudi njegova namestitev v stanovanjskih blokih ali poslovnih nepremičninah.

Prednosti sistema M-Bus so očitne:

  • Našemu osebju za opravljanje meritev več ni treba vstopiti v stanovanja uporabnikov.
  • S tem je zaščitena zasebnost uporabnikov.
  • Uporabniki stanovanj več ne rabijo biti prisotni pri odčitavanju števcev. Dogovarjanje za termine za naknadna odčitavanja je postalo preteklost.
  • Odčitavanje merilnikov je popolnoma brez napak.
  • Morebitne motnje merilnih naprav sistem zagotovo zazna in jih prikaže v zapisniku odčitavanja.
  • Sistem M-Bus ima velik doseg (do nekaj kilometrov).

 Prospekt Sistem M-Bus

Posamezni deli na prvi pogled