Izdelki

MT merilna tehnikaIzdelkiSistem REDACSensostar E

Toplotni števec  najnovejše generacije

 

Funkcionalnost in zanesljivost sta najpomembnejši lastnosti kompaktnega toplotnega števca Sensostar E. S svojim izredno natančnim sevalnim senzorjem pretoka in svojimi fleksibilnimi komunikacijskimi možnostmi je odličen za merjenje toplote in hladu v novogradnjah, saniranih starih zgradbah ali tudi za kasnejšo vgradnjo v ogrevalne sisteme.

Kompaktni toplotni števec Sensostar E ugotavlja prostornino pretečene vode za ogrevanje z zanesljivim in natančnim principom merjenja s sevanjem. Pri tem se rotor števca tangencialno premika in vrtilna frekvenca se odčita elektronsko ter brez magnetnega polja. S tem je ta števec optimalen za standardno merjenje toplote in hladu v bivalnih ter poslovnih prostorih. Števec se za merjenje vgradi neposredno v ogrevalni ali hladilni krogotok.

 

Sevalni senzor pretoka z dvosmernim odčitavanjem

 

Števec je na voljo z nazivnimi pretoki 0,6 m³/h, 1,5 m³/h in 2,5 m³/h in je s tem primeren za vsa običajna mesta vgradnje. Pri tem števcu je bil zanesljiv induktivni princip odčitavanja še dodatno optimiziran tako, da se za odčitavanje uporabi dvosmeren postopek. Števec se običajno vgradi v povratni tok. Po potrebi ga je možno namestiti tudi v dovodni tok.

 

Parametriranje na licu mesta in prepoznavanje toka nazaj

Parametriranje posamezne vgradne situacije (namestitev števca v dovodni ali povratni tok) se lahko izvede s pritiskom tipke ali programsko opremo za parametriranje. Poleg tega se lahko pri števcu Sensostar E neposredno na mestu samem nastavijo in spremenijo naslednji parametri:

  • Prikazna enota
  • Koncentracija glikola (za uporabo števca v sistemih s sončnimi kolektorji)
  • Vrsta glikola (za uporabo števca v sistemih s sončnimi kolektorji)

 

Prospekt Sensostar E