Izdelki

MT merilna tehnikaIzdelkiSistem QundisR20/R21/R28

Univerzalno uporabna ločena računska naprava

 

Računska naprava R20/R21/R28 je najbolj primerna pri visokih temperaturah medija ali velikih volumskih tokih kot npr. pri gospodinjskih priključkih in postajah za predajo toplote. Poleg tega jo je možno vključiti v sisteme za daljinsko odčitavanje.

 

Elektronska ločena računska naprava velikega toplotnega števca R20/R21/R28 se v osnovi uporablja za merjenje toplotne energije. V posebni izvedbi računske naprave je možno kombinirano merjenje toplotne in hladilne energije. V nadaljnji razpoložljivi posebni izvedbi računske naprave je možna tudi uporaba v solarnih sistemih. Ločeni toplotni števci se vgradijo povsod tam, kjer kompaktnih toplotnih števcev več ni mogoče uporabiti. To velja predvsem pri neugodnih pogojih za montažo, velikih toplotnih obremenitvah ali velikih volumskih tokovih.

 

Računska naprava z možnostjo nadgradnje

 

Elektronska ločena računska naprava velikega toplotnega števca R20/R21/R28 je običajno kombinirana s parom natančnih temperaturnih senzorjev ter ustreznim senzorjem pretoka. Senzor pretoka in senzorja temperature se vgradijo v krogotok tople in hladne vode ter s kablom povežejo z računsko napravo. Računska naprava se običajno montira v bližini mesta namestitve na steni.

 

Elektronska računska naprava R20/R21/R28 izračuna iz razlike v temperaturi med dovodnim in povratnim tokom ter pretečeno prostornino ustrezno količino toplote. Ta količina toplote se sproti sešteva, prikaže na prikazovalniku naprave in (če ima naprava komunikacijski modul) tudi posreduje po radijski ali kabelski povezavi.

 

Za napravo so na voljo različni notranji in zunanji komunikacijski moduli, npr. radio, M-Bus in moduli z impulznim izhodom. Notranji moduli so že pri proizvodnji fiksno vgrajeni v napravo, z zunanjimi moduli pa lahko napravo kadar koli nadgradite. Za nadgradnjo računske naprave tipa R20/R21/R28 je treba ustrezni komunikacijski modul samo postaviti na serijski optični vmesnik naprave in ga fiksirati.


Prospekt R20/R21/R28