Izdelki

MT merilna tehnikaIzdelkiSistem QundisQwater 5.5

Radijski vodni števec za sisteme daljinskega odčitavanja

Novi, z MID skladni vodni števci tipa Qwater 5.5 predstavljajo naslednike zanesljivih elektronskih radijskih vodnih števcev WFC3x/WFH3x.

Uporaba in tehnologija

Elektronski vodni števec tipa Qwater 5.5 se uporablja za merjenje količine vode. Glavna področja uporabe predstavljajo osrednji sistemi za oskrbo z vodo (hladno vodo in/ali toplo vodo), v katerih se voda dovaja do posameznih porabnikov (npr. stanovanj ali poslovnih prostorov ipd.). Števec v osnovi deluje po sevalnem principu in je izdelan kot suhi rotor. Skozi tekoči vodni tok tangencialno poganja rotor, čigar vrtilno frekvenco magnetno odčitava senzor GMR. Vrednosti porabe vode se sproti seštevajo in na ključni dan ob 23.59 se shrani aktualno stanje.

Ključni dan je možno programirati individualno – v tovarniški nastavitvi je v števcu standardno programiran 31. december. Istočasno s ključnim dnem se ustvari tudi kontrolna številka, ki se lahko uporabi na primer za preverjanje samodejnih odčitavanj. Zaradi tega števec samodejno ob koncu vsakega meseca shrani svojo porabo.

Izvedba števca

Števec je izdelan kot kompaktni števec v nadometni izvedbi in je na voljo v vgradnih dolžinah 80 mm, 110 mm in 130 mm. Naprava se z vijačnimi spoji vgradi v cevovod za vodo (hladna ali topla voda). Ohišje števca je iz medenine in vsebuje merilno komoro ter sevalni rotorski senzor. Na vhodnem nastavku števca je sito, v katerega se lovijo večji kosi umazanije.

Računska naprava

Računska naprava števca vsebuje elektroniko ter osemmestni prikaz LCD. Obratovalno napetost 3 V dobi naprava od vgrajene litijske baterije. Pod prikazom je optični vmesnik za parametriranje in odčitavanje vrednosti števca. Računska naprava je za boljše odčitavanje in upravljanje na ohišju iz medenine pritrjena tako, da jo je možno zavrteti (za 360 stopinj).

 

Prospekt Qwater 5.5