Izdelki

MT merilna tehnikaIzdelkiSistem M-Buscentrala


Centrala M-Bus tipa DR 001/DR 002

Centrala M-Bus tipa DR 001 oz. DR 002 samostojno zajema in upravlja vse izmerjene podatke instalacije M-Bus. Čas in intervale odčitavanja je možno določiti skoraj poljubno. Podatki, ki so odčitani prek sistema M-Bus, se shranijo v napravo tako, da se ne morejo izgubiti. Te podatke je kadar koli možno odčitati lokalno ali prek računalnika. Poleg tega obstaja tudi možnost, da se podatke centrale M-Bus tipa DR 001 oz. DR 002 odčita prek telefonskega omrežja s pomočjo opcijskega notranjega ali zunanjega modema. Vse podatke oz. stanja števcev je možno priklicati tudi na kraju samem prek folijske tipkovnice in si jih ogledati na zaslonu. Načelom je centrala M-Bus tipa DR 001 primerna za zajemanje podatkov do 250 merilnikov. Centrala M-Bus tipa DR 002 predstavlja manjši model, ki lahko upravlja z omrežji M-Bus z do 120 merilnikov.