Izdelki

MT merilna tehnikaIzdelkiSistem QundisCaloric 5.5

Delilnik stroškov ogrevanja za sisteme daljinskega odčitavanja

Radijski delilnik stroškov ogrevanja za sistem daljinskega odčitavanja z veliko natančnostjo merjenja: Caloric 5.5 je možno vključiti v obstoječe sisteme in je prilagodljiv za stacionarno in mobilno odčitavanje.

Elektronski radijski delilniki stroškov ogrevanja tipa Caloric 5.5 se uporabljajo v okviru sistema daljinskega odčitavanja Q-AMR oz. Q Walk by sistema za daljinsko odčitavanje in služijo za preprosto in natančno ugotavljanje oddajanja toplote grelnih teles. Te naprave so naslednice naprav Caloric 5 oz. serije WHE460.

Odčitavanje delilnikov stroškov ogrevanja serije Caloric 5.5 se lahko izvaja stacionarno (Q-AMR) in tudi mobilno (Q Walk by), saj naprava vzporedno ob radijskih telegramih Walk by pošilja tudi telegrame AMR. Vzporedno pošiljanje radijskih telegramov AMR in tudi Walk by omogoča, da je menjava s principa mobilnega odčitavanja podatkov (Q Walk by) na princip stacionarnega odčitavanja podatkov (Q-AMR) možna vedno in brez ponovne konfiguracije naprav.

Glede na namen uporabe je napravo radijsko-tehnično možno konfigurirati za obratovanje v načinu S-mode ali C-mode. Zgradba radijskih telegramov v načinu C-mode ustreza standardu OMS – to omogoča, da je delilnik stroškov ogrevanja tipa Caloric 5.5 mogoče vključiti tudi v

druge radijske sisteme, združljive z OMS.

Naprave tipa Caloric 5.5 so zaradi tega v osnovi povratno združljive in jih je možno vključiti v obstoječe sisteme Qundis.

 

Prospekt Caloric 5.5